Alida Drent
Gz-pycholoog 

EG-weg 15
9636 HX Zuidbroek

T 06-39559009
E info@adpsycholoog.com

big.nr. 99063396825
kvk.nr. 01175899

Geef uw mening

Het wordt op prijs gesteld als u na afloop van de behandeling u mening zou willen geven over de geleverde zorg, dat kunt u doen op zorgkaartnederland of via de volgende link: www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-alida-drent-gz-psycholoog-locatie-zuidbroek-zuidbroek-3058932


 

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over het verloop van de behandeling dan hoop ik dat u dit tijdig met mij bespreekt zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mocht het niet lukken om samen een oplossing te vinden dan kan ik u eventueel verwijzen naar een collega psycholoog.

Als de onvrede zo groot is dat u overweegt een klacht in te dienen dan kunt u bij een aantal zorgverzekeraars gebruik maken van een klachtenprocedure of u kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging. De klacht valt dan onder de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ). Meer informatie hierover is te vinden op website van de lvvp op:

https://lvvp.info/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/