Alida Drent
Gz-pycholoog 

EG-weg 15
9636 HX Zuidbroek

T 06-39559009
E info@adpsycholoog.com

big.nr. 99063396825
kvk.nr. 01175899

Vergoeding

De gesprekken worden, als u een verwijsbrief heeft van de huisarts, vergoed vanuit de basisverzekering. Belangrijk is om te weten dat de gesprekken in mindering worden gebracht op uw eigen risico.

Voor 2023 is er geen contract afgesloten met CZ/DeltaLoyd/Ohra, dit heeft als gevolg dat er sprake is van een beperkte vergoeding achteraf. Kijk hiervoor in uw polis!

Vanaf 2022 geldt een registratie en bijbehorende declaratie per minuten. Voor meer informatie zie ook:  LVVP-cliënten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf

Hieronder staan de NZA-tarieven voor de BGGZ 2023, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen Diagnostiek en Behandeling. De tijden betreffen directe tijd (in de tarieven zit de indirecte tijd verwerkt).

 DiagnostiekBehandeling
vanaf 5 minuten                                               37,87          29,68
vanaf 15 minuten                                                   65,19     52,99
vanaf 30 minuten                                        108,04          90,36
vanaf 45 minuten                                                    151,07           128,40
vanaf 60 minuten                                                    173,40          152,50
vanaf 75 minuten                                                            211,34          187,76
vanaf 90 minuten                                                            259,01           229,30
vanaf 120 minuten                                                            

373,08           

337,14

Ook zonder een verwijzing en/of diagnose kunt u zich aanmelden, in dat geval dient u de kosten voor de gesprekken zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn € 100,00 per uur.