Alida Drent
Gz-pycholoog 

EG-weg 15
9636 HX Zuidbroek

T 06-39559009
E info@adpsycholoog.com

big.nr. 99063396825
kvk.nr. 01175899

Weke behandelmethodes worden gebruikt?

 
Cognitieve gedragstherapie richt zich op het in kaart brengen van uw (vaak automatische en onbewuste) gedachten, gevoelens en gedrag. Het uitgangspunt is dat klachten voortkomen uit de wijze waarop we (vaak op basis van eerdere ervaringen) informatie selecteren, verwerken en/of interpreteren. Het doel is situaties weer reëler, functioneler of evenwichtiger te leren beoordelen. Het is eigenlijk een training in het anders leren aankijken tegen lastige of vervelende situaties en om dit te leren is oefenen belangrijk. Hierdoor veranderen gevoelens en gedrag in een positieve of minder lastige richting. Wilt u meer weten over cognitieve gedragstherapie klik dan door naar de website van de vereniging: www.vgct.nl
 
Schematherapie richt zich op terugkerende, vaak buitensporige, patronen in ons gevoel en gedrag. Met behulp van vragenlijsten worden gedachten en gedragspatronen in kaart gebracht, alsook de wijze waarop u er mee omgaat. Samen kijken we hoe u deze schema’s en modi bij uzelf kunt herkennen, hoe ze met elkaar in verband staan, welke situaties u triggeren, hoe vroegere ervaringen van invloed zijn op het huidig gedrag en hoe oude patronen vervangen kunnen worden door meer gezonde patronen. Wilt u meer weten over schematherapie of de vragenlijsten downloaden klik dan op: www.schematherapie.nl
 

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm die breed inzetbaar is en geschikt voor mensen die last hebben van de gevolgen van een (eerdere) schokkende of nare gebeurtenis. Voor meer informatie kunt u kijken op EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken

Ter ondersteuning van de gesprekken kan er waar nodig en/of gewenst gebruik worden gemaakt van eHealth. Alida Drent Gz-psycholoog werkt hiervoor  met Therapieland. Het biedt extra ondersteuning en gelegenheid om tussen de sessies door met de behandeling bezig te blijven.
 
 

Visie van Alida Drent op behandeling:

Als kind hebben we weinig invloed op de omgeving en omstandigheden waarin we opgroeien. In onze kinderjaren vormen we een eerste beeld van onszelf en onze omgeving en leren we op onze eigen manier met lastige dingen om te gaan. Op latere leeftijd kan dit ons in de weg zitten. Als we ouder worden maken we steeds meer onze eigen keuzes en zijn we hier zelf steeds meer verantwoordelijk voor. We kunnen ons identificeren met zaken uit het verleden, er afstand van nemen of kiezen voor een middenweg.

Belangrijk is je te bedenken dat iets zelden alleen maar goed of slecht is.  Ook al is een zwart-wit wereld soms lekker overzichtelijk, het gaat vaak over nuances. We kunnen allemaal te maken krijgen met een nare gebeurtenis of psychische klachten en het getuigt van kracht als je hier hulp voor durft te vragen.

Belangrijk is dat we niet blijven hangen in wat ons is overkomen, maar dat we leren hoe we hier anders mee om kunnen gaan zodat we er minder last van hebben  We kunnen de ander of omstandigheden vaak niet veranderen, maar de manier waarop we er mee omgaan wel.  Het gaat vaak over de betekenis die we ergens aan geven.  Middels EMDR kunnen we er voor zorgen dat nare gebeurtenissen uit het verleden minder spanning oproepen. 

Belangrijk is om te durven vertrouwen op jezelf en je eigen kunnen en om van hieruit je eigen keuzes te durven maken.