Alida Drent
Gz-pycholoog 

EG-weg 15
9636 HX Zuidbroek

T 06-39559009
E info@adpsycholoog.com

big.nr. 99063396825
kvk.nr. 01175899

Alida Drent

Ik ben geboren (1976) en getogen in Groningen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik zie mezelf als een nuchter, direct, open en betrokken persoon.  

In de gesprekken vind ik het belangrijk iedereen in zijn waarde te laten, om niet te snel te oordelen en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de client. Om een therapie succesvol te laten zijn is een goede samenwerking en vertrouwen van groot belang. Ik vind het dan ook belangrijk dat zaken in openheid en eerlijkheid worden besproken.

Het kan zijn dat wanneer je bij mij komt dat mijn hond Bowie mee is. Hij is een enthousiaste en lieve hond en komt graag bij je zitten. Hij is een labradoodle en dit zou geen problemen moeten geven voor mensen met een allergie. Mocht je het spannend vinden dat hij er is dan zal ik er zorg voor dragen dat hij niet bij je in de buurt kan komen.    

 Opleiding

In 2000 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds 2005 sta ik, na een twee jaar durende vervolgstudie als gezondheidszorgpsycholoog, geregistreerd in het BIG register. Dit register heeft als doel bewaking van de kwaliteit van de gezondheidszorg BIG-register inzien | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl  Door na te gaan of de hulpverlener in het big-register staat weet je of je te maken hebt met een hulpverlener die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen en of die persoon bevoegd is de beroepstitel te mogen gebruiken. Mijn BIG nummer is: 99063396825

Ik heb een verscheidenheid aan cursussen gevolgd. Ik heb voornamelijk cursussen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Ik ben (gecertificeerd) lid van Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

Werkverleden

Van 2000 tot 2009 heb ik als sociotherapeut en psycholoog gewerkt bij justitie.

Van 2009 tot 2014 heb ik als gz-psycholoog bij de GGZ Drenthe gewerkt. Ik heb in deze periode gewerkt met een verscheidenheid aan mensen en klachten.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog binnen de basis GGZ.